Εξυπηρέτηση Πελατών, Μarketing & Remarketing στον Επισιτισμό και τα Ξενοδοχεία

Ημερομηνία: Tρίτη 14 Νοεμβρίου, στον 7ο Όροφο της σχολής στις 2:00 μ.μ.