Ειδικές Νοσοκομειακές & Σχολικές Γαστρονομικές Παρασκευές: κατηγορίες περαστών, τήρηση ISO στη σίτιση ευπαθών ομάδων

Ημερομηνία: Ιανουάριος 13, 2018, 10:00 πμ – 1:00 μμ