Εξειδικευμένη γκάμα μπαχαρικών και η χρήση τους στην κουζίνα

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Μαΐου, 14:00-16:00, 7ος όροφος σχολής