Ο Ρόλος του Τμήματος Concierge σε ένα Ξενοδοχείο και παρουσίαση των standards ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Les Clefs d Or

Ημερομηνία: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, στον 7ο Όροφο της σχολής στη 1:00 μ.μ.