Πώς να αξιοποιήσω τους τουριστικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης (influencers); Για επαγγελματίες επισιτισμού και φιλοξενίας

Ημερομηνία: Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου, ώρα  13.00-15.00