Πρακτική Άσκηση

Η Etoile εγγυάται έμμισθη πρακτική άσκηση για κάθε σπουδαστή της, από τον πρώτο κιόλας χρόνο, εφόσον το επιθυμεί. Η πρακτική άσκηση, εκτός από πολύτιμη εμπειρία, διασφαλίζει στον ασκούμενο και ένα ενισχυτικό εισόδημα.

Επιπλέον, η σχολή αναλαμβάνει τη διευθέτηση της απαιτούμενης πρακτικής άσκησης για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες μονάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης το τελευταίο εξάμηνο της κατάρτισης.

Επισκεφθείτε την ενότητα Συνεργασίες για να γνωρίσετε μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες που εμπιστεύονται τους σπουδαστές και αποφοίτους του Ομίλου Etoile.