Προσιτό Κόστος

Οι σπουδές στην Etoile είναι μακροπρόθεσμα ανεκτίμητες και αποτελούν την πολύτιμη επένδυση, η οποία συνοδεύει τον απόφοιτο της σχολής μία ζωή.

Οι σπουδές στην Etoile είναι η υπερήφανη απάντηση κάθε αποφοίτου και υποψήφιου στελέχους στην ερώτηση «πού σπούδασες;».

Είμαστε υπερήφανοι που επιτυγχάνουμε να προσφέρουμε πρόσβαση στις φημισμένες σπουδές της Etoile σε προσιτό κόστος.

Ταυτόχρονα, η φιλοσοφία μας βασίζεται σε Ολικά και Σταθερά Δίδακτρα:

Σπουδές, η στολή, τα επαγγελματικά μαχαίρια, βιβλία, σημειώσεις, σεμινάρια, wifi πρόσβαση – κάθε περιφερειακή δαπάνη για τις σπουδές σου στην Etoile έχει ενσωματωθεί στα Ολικά και Σταθερά Δίδακτρα.

Ένα κόστος για Όλα. Σταθερό. Για όσο διάστημα είσαι κοντά μας.

Η σχολή προβλέπει ευέλικτους τρόπους πληρωμής, όπως αποπληρωμή σε δόσεις – σε απευθείας διακανονισμό με τη σχολή ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Επιπλέον, η Etoile εγγυάται έμμισθη πρακτική άσκηση από τον πρώτο κιόλας χρόνο, για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει γρηγορότερα εμπειρία αλλά και να αποκτήσει ένα ενισχυτικό εισόδημα για τις σπουδές του.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη σχολή για να ενημερωθείτε για το κόστος των διδάκτρων της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει καθώς και για τους τρόπους αποπληρωμής (τηλ. 210 9271130).