Δωρεάν Εξειδικευμένα Σεμινάρια για Σπουδαστές 2018-2019

 Υλοποιηθέντα Σεμινάρια για Σπουδαστές έτους 2018-2019

 Υλοποιηθέντα Σεμινάρια για Σπουδαστές έτους 2017-2018