Σεμινάριο Κοπών: Τεμαχισμός, Χωρισμός και Αξιοποίηση Κρέατος

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 3, 2018 @ 10:00 πμ – 1:00 μμ