Σεμινάριο Κοπών: Τεμαχισμός, Χωρισμός και Αξιοποίηση Κρέατος

Ημερομηνία: Ιανουάριος 25, 2018 @ 13:00 μμ, 6ος όροφος σχολής