Στράτευση

H Etoile αποτελεί αναγνωρισμένη σχολή, με άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2279 ΤΕΥΧΟΣ Β 12/9/2013 – Άδεια λειτουργίας Ι. ΙΕΚ 120868/ΙΑ).

Ως εκ τούτου οι στρατεύσιμοι σπουδαστές της Etoile δικαιούνται αναβολή στράτευσης μέχρι και το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Μπορείτε να αιτηθείτε τη σχετική βεβαίωση για τη στρατολογία ηλεκτρονικά ή επικοινωνώντας με τη γραμματεία της σχολής.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε πληροφορία με τη Γραμματεία της Σχολής (Τηλ. 210 927 1132) ή με την 24ωρη e-εξυπηρέτηση της Etoile (society@etoile.edu.gr).