Συνεργαζόμενες
Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

Η καριέρα περνά από την Etoile… δηλαδή τη γεύση! Κορυφαίες επισιτιστικές επιχειρήσεις αποτελούν το εφαλτήριο πρακτικής και καριέρας για σπουδαστές και αποφοίτους – αστέρια.

Ενδεικτικά: London Loch Fyne, Turtle Bay UK, Γιορτή (Μπαξεβάνη), Valaoritou Brasserie, I love cup cakes, InterSalas Private Catering, nice n easy, Bukowski, Αίγλη Ζαπείου, La Pasteria. ΜάνηΜάνη, Stinking Bishop, Nichteri, Safka, Black Duck, Πλειάδες, Αρκαδία, Gazi College, Cake Shop, Κωνσταντινίδης, las Iguanas, Zio Peppe.