ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (FRONT DESK MANAGER)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (FRONT DESK MANAGER)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (FRONT DESK MANAGER)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Εtoile, παρακολουθώντας την επιτακτική ανάγκη της αγοράς και σεβόμενος τη ζήτηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού να εμβαθύνουν και τεκμηριώσουν τις εμπειρικά αποκτηθείσες γνώσεις τους, σχεδίασε  στοχευμένο και πυκνό πρόγραμμα για ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα του τουριστικού κλάδου, τον Υπεύθυνο Υποδοχής Ξενοδοχείου, που ουσιαστικά αποτελεί τη ‘βιτρίνα’ της Ξενοδοχειακής Μονάδας. Η σχετική εκπαίδευση ενδείκνυται και για όσους δεν έχουν πρότερη εμπειρία και θέλουν να απασχοληθούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Ο Υπεύθυνος Υποδοχής ενός Ξενοδοχείου έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τουριστικού, πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα καθώς και για τις δυνατότητες ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής. Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πελατών και των προσωπικών τους αντικειμένων. Διευκολύνει τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα και την πρόσβαση τους στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ). Διαχειρίζεται τους φακέλους των πελατών και ενημερώνει τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έκδοση τιμολογίων. Λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση του λογαριασμού σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συνθήκες. Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και ενεργεί για την ανανέωση και την προμήθεια των αποθεμάτων σε προϊόντα υποδοχής και εξοπλισμού φιλοξενίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Με το παρόν σεμινάριο ο υποψήφιος προετοιμάζεται για τη θέση  Υπευθύνου Υποδοχής  ενός Ξενοδοχείου.  Στόχοι είναι: η εξοικείωση με τη βιομηχανία της φιλοξενίας,  με την οργάνωση ενός ξενοδοχείου και ειδικότερα του Τμήματος Υποδοχής.  Επίσης, η μύηση  στο σχεδιασμό και έλεγχο λειτουργιών υποδοχής,  στα upsales και  cross-sales του  Τμήματος Υποδοχής, τις λειτουργίες υποδοχής, τις κρατήσεις, αφίξεις και αναχωρήσεις πελατών, στη διαχείριση  θυρωρείου (Concierge), στη διαχείριση τηλεφωνημάτων (courtesy calls), τη σωστή διαχείριση allocations, βαρδιών, τη σωστή γλώσσα του σώματος και, τέλος, στη διεύθυνση προσωπικού υποδοχής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Έντυπα Συμπλήρωσης Διαδικασιών Υποδοχής, επίδειξη βασικών λειτουργιών Ξενοδοχειακού Προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8  απογευματινά τρίωρα = 24 ώρες (18.00 – 21.00)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Το σεμινάριο ενδείκνυται για: νεοεισερχόμενους στον κλάδο των υπηρεσιών φιλοξενίας, υφιστάμενους εργαζόμενους σε τμήματα υποδοχής ξενοδοχειακών καταλυμάτων οι οποίοι δεν κατέχουν σχετική εκπαίδευση,φοιτητές ή απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υποδοχής του τομέα φιλοξενίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Χρήση αίθουσας, Εργαστηριακή Αίθουσα Ρεσεψιόν, χρήση Υπολογιστή με Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα. Μελέτες Περιπτώσεων, Προσομοίωση με Παιχνίδια Ρόλων. Αξιολόγηση δεξιοτήτων  σε κάθε συνάντηση και σε τελική τελική εξέταση σε ζητήματα κανόνων συμπεριφοράς και Quest Relations, τηλεφωνική επικοινωνία και αλληλογραφία, έκδοση εισητηρίων, τεχνικές αύξησης πωλήσεων, διαχείρισης παραπόνων. Εποπτευόμενη αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείου (3 ώρες). Ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Εμπορικού Τμήματος (Κρατήσεις, Πωλήσεις) – Λογιστήριο – Operation ( Υποδοχή, F&B ,Όροφοι, Συντήρηση)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Οργάνωση και λειτουργία υποδοχής (3 ώρες). Χωροταξικός προσδιορισμός, Θέσεις που στελεχώνουν το τμήμα και περιγραφή εργασίας (job description), Συνεργασία με υπόλοιπα τμήματα.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ: Γνωριμία με καθήκοντα- αρμοδιότητες υπάλληλου υποδοχής (3 ώρες). Ανάλυση βαρδιών, Έντυπα και Βιβλία υποδοχής , Παράδοση –Παραλαβή   βαρδιών, Διαχείριση ταμείου, Due Back Control. (case studies,  προσομοίωση, οδηγίες συμπλήρωσης και διαχείριση εντύπων).
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Διαχείριση εργασιών τμήματος (3 ώρες- Χρήση Αίθουσας Ρεσεψιόν). Προεγκρίσεις και προχρεώσεις κρατήσεων, Διαδικασία Check in- Registration Form συμπλήρωση του με παραδείγματα και χρησιμότητα του. Check out- τρόποι πληρωμής με παραδείγματα.  Διαχείριση αλληλογραφιών, χειρισμό μαγνητικών καρτών και λειτουργία συστήματος κλειδαριών Onity (case studies,  προσομοίωση, οδηγίες συμπλήρωσης και διαχείριση εντύπων).
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ: Επικοινωνία με πελάτη( 3 ώρες- Χρήση Αίθουσας Ρεσεψιόν). Τηλεφωνικές επικοινωνίες, courtesy calls και χρησιμότητα, concierge, διαχείριση reviews και βελτίωση, κρατησεις/upselling.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΤΗ: Συμπεριφορά εμφάνιση υπαλλήλου υποδοχής (3 ώρες). Γλώσσα σώματος, ομιλία, λέξεις που χρησιμοποιούμε, tips να τον κερδίσουμε, ψυχολογία  τουρίστα και διαχείριση. (Παιχνίδι Ρόλων).
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗ: Ανάλυση διαδικασιών υποδοχής (3 ώρες). Έντυπο φυλλάδιο και ανάλυση ολων των διαδικασιών τμήματος.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΓΔΟΗ: (3 ώρες- Χρήση Αίθουσας Ρεσεψιόν) Παιχνίδι Ρόλων, Πρακτικές Ασκήσεις σε όλες τις Διαδικασίες Υποδοχής. Εξέταση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

O Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος, κάτοχος πτυχίου τουριστικών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι ο General Front Office Manager του Ομίλου AIROTEL Group of Hotels, εκπαιδευτής  του προσωπικού του Ομίλου στο εν λόγω αντικείμενο, με  22 χρόνια εμπειρίας στο Front Desk and Quest Relations Management.  Συντάκτης του Οδηγού Ελέγχου Ποιότητας Διαδικασιών και Στέλεχος Επιλογής Προσωπικού του Ομίλου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δήλωση Συμμετοχής σε Σεμινάριο επί πληρωμή