Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που μου προσφέρουν οι πλατφόρμες AIRBNB και BOOKING.COM με στόχο τη βέλτιστη προβολή του ακινήτου μου και την αύξηση των κρατήσεων που θα προγραμματίσω φέτος; Όλοι γνωρίζουμε τη δημοτικότητα που έχουν αυτές οι πλατφόρμες ωστόσο πολλές φορές χρειαζόμαστε καθοδήγηση ειδικών ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχουν τόσο στη διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων αλλά και στην προώθηση των υπηρεσιών και του ακινήτου μας με στόχο την αύξηση της ζήτησης.

Θεματολογια

 • Γενικό Πλαίσιο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων
 • Εγγραφή και είσοδος στις ψηφιακές πλατφόρμες (βήματα και ανάλυση)
 • Καταχώρηση καταλύματος
 • Πως θα κάνω την προβολή μου πιο ανταγωνιστική
 • Επανεξέταση Περιεχομένου λόγο Convid-19
 • Επικαιροποίηση Περιεχομένου
 • Τρόποι πληρωμής
 • Διαχείριση του Extranet
 • Διαχείριση Ημερολογίου
 • Σύνολα Κανόνων
 • Προσθήκη προσφορών με παραμέτρους
 • Φορολογικά Θέματα
 • Γενικοί Όροι και σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη