Το Food & Beverage ενός ξενοδοχείου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του και σημαντικό εργαλείο εσόδων. Τα ξενοδοχεία πλέον επιχειρούν μέσω της παροχής φαγητού να επεκταθούν και σε εξωτερική πελατεία, και καλούνται να ανταγωνιστούν τα αυτόνομα εστιατόρια. Το τμήμα F&B ενός ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα καθώς πέρα από την άμεση πηγή κερδών που αποτελεί, συντελεί και στη δημιουργία πιστών πελατών.

Ένα τέτοιο τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας τροφίμων και υπηρεσιών, την κοστολόγηση τροφίμων, τη διαχείριση εστιατορίων, μπαρ, κaι όλων των επισιτιστικών ενεργειών μέσα σε ένα οργανωμένο ξενοδοχείο η μιας απλής επισιτιστικής μονάδας. Οιεπιμορφούμενοι στο Τμήμα F& B απασχολούνται σε εστιατόρια ή μπαρ και είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό κρατήσεων, χαιρετισμό πελατών, παραλαβή παραγγελιών, καθαρισμό. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να χειριστούν τα παράπονα των πελατών και τις ειδικές απαιτήσεις τους.