Οι θέσεις μπορεί να αφορούν μόνιμη ή μερική απασχόληση, πρακτική ή κανονική εργασία, στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και πάντα στους τομείς της γαστρονομίας και του τουρισμού.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να στελεχωθούν με προσωπικό διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων στους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας, επικοινωνούν με το Γραφείο Καριέρας της Etoile και παραδίνουν τις προτάσεις τους. Τα στελέχη του εν λόγω Γραφείου, ελέγχουν τις προτάσεις αυτές και τις κοινοποιούν στην παρούσα σελίδα, προκειμένου οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της Σχολής να ενημερωθούν. Για αυτό ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς μπορεί να βρείτε εδώ αυτό που πραγματικά ψάχνετε. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μια θέση εργασίας, επικοινωνήστε με το Γραφείο καριέρας και στη συνέχεια θα ενημερωθείτε για την διαδικασία που απασχολεί σε προσωπικό επίπεδο.

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

  • Δύο υπερπολυτελή Ξενοδοχεία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη ζητούν να προσλάβουν σπουδαστές για πρακτική άσκηση.
    Πληροφορίεςκ. Παπαδόπουλος Βασίλης

Θέσεις Εργασίας

  • Ξενοδοχείο 5* στο νομό Λακωνίας ζητά να προσλάβει αποφοίτους από το Μαγειρικό και τα Ξενοδοχεία για έμμισθη απασχόληση.
    Πληροφορίεςκ. Παπαδόπουλος Βασίλης
  • Τρία Ξενοχοδεία στη Σαντορίνη ζητούν να προσλάβουν σπουδαστές και αποφοίτους από το Μαγειρικό για έμμισθη απασχόληση.
    Πληροφορίες: κ. Παπαδόπουλος Βασίλης

Οι θέσεις Εργασίας και Πρακτικής άσκησης ανανεώνονται εβδομαδιαία.