Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης IIEK Etoile by les Chefs KεΔιΒιΜ 2 είναι πιστοποιημένος Οργανισμός με έδρα την Αθήνα, εστιάζει και εμβαθύνει αποκλειστικά στους τομείς του Τουρισμού, της Φιλοξενίας και του Επισιτισμού (Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική-Αρτοποιϊα) και επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα (voucher, Erasmus plus, Ε.Φ.Ε.Τ. κ.ά.), διερευνά την αγορά και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων, διενεργεί ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,24). Επίσης αναπτύσσει συνέργειες με ένα ευρύτατο δίκτυο όμορων φορέων της τουριστικής και διατροφικής βιομηχανίας.

Διαθέτει άρτια οργανωμένη δομή σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια και εξοπλισμό, αίθουσα πληροφορικής με συνεχώς επικαιροποιούμενο τουριστικό λογισμικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με πολυετή επαγγελματική, εκπαιδευτική εμπειρία, κατόχους επαγγελματικού διπλώματος ή πιστοποίησης, μεταπτυχιακού και διδακτορικού.