Εθνικά Έργα - ΙΙΕΚ Etoile by Les Chefs ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ‘ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ – ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.’

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» με Επιχορήγηση Επιταγών Κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζομένων της “Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ” καθώς και νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (ΝΕΕΤs), που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμοιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων».