Πιστοποίηση Γνώσεων

Η Etoile γνωρίζοντας ως μέγιστη υποχρέωση, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας όσον αφορά την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και επιδιώκοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης. Για αυτόν τος σκοπό υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο των βασικών, όσο και των εξειδικευμένων δεξιοτήτων βοηθώντας τους σπουδαστές να ενταχθούν σε μία τεχνολογικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.