Ευρωπαικά Έργα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS KA 1  ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: PERFECTING HOSPITALITY SKILLS,    ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ.:  1 EL01-KA 102-035459