Συστήνουμε στους υποψήφιους σπουδαστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο νομικό καθεστώς που διέπει κάθε σχολή και να μη διστάζουν να απαιτούν αντίγραφα των εγγράφων που το αποδεικνύουν.

Γιατί Ι.ΙΕΚ Etoile;

Το κύρος της Etoile αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο για μία λαμπρή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η απόκτηση Κρατικού Διπλώματος από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας είναι το κλειδί για τη διεκδίκηση θέσης σε κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές τρίτες χώρες. Παιδικοί σταθμοί, Νοσοκομεία, Εθνικά Γραφεία Τουρισμού και χιλιάδες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη γίνονται προσβάσιμοι με το Κρατικό Δίπλωμα.

Επιπλέον, οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ Etoile by Les Chefs δικαιούνται αναβολή στράτευσης, μειωμένο εισιτήριο σε συγκοινωνιακά μέσα και τη δυνατότητα παραμονής στο ασφαλιστικό ταμείο των γονέων / κηδεμόνων τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η Etoile είναι αναγνωρισμένη από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Η Etoile (Ι.ΙΕΚ Etoile by Les Chefs) είναι αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ΦΕΚ 2279 ΤΕΥΧΟΣ Β 12/9/2013 – Άδεια λειτουργίας Ι. ΙΕΚ 120868/ΙΑ

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στην Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στην Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98) και οι κάτοχοί του δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01), μοριοδοτούμενοι με 150 μονάδες (Αρθρο 8 Ν.

3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Το Ι. ΙΕΚ Etoile by Les Chefs είναι απόλυτα ισότιμο με τα δημόσια ΙΕΚ.

Κρατική Αναγνώριση Οι σπουδές στην Etoile είναι αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σπουδές αποτελούν μία σημαντική