Πρόκειται για ένα σχολαστικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σε ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα του τουριστικού κλάδου, αυτό τουΥπεύθυνου Υποδοχής Ξενοδοχείου. Απαντώντας στην επιτακτική ανάγκη της αγοράς και διαπιστώνοντας την αυξημένη ζήτηση στελεχών στο τομέα αυτό, σχεδιάσαμε το Σεμινάριο Reception ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του αύριο να εμβαθύνουν στις αρμοδιότητες της θέσης και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που με τη σειρά τους θα τους εξασφαλίσουν επιτυχία σε αυτό που κάνουν. Το Σεμινάριο ενδείκνυται και για όσους δεν έχουν πρότερη εμπειρία και θέλουν να απασχοληθούν στον κλάδο.

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.