Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 του Εκπαιδευτικού Ομίλου I.I.E.K. Etoile by Les Chefs έχει φιλοξενήσει και διεξάγει σειρά σεμιναρίων με αντικείμενο Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 (πατήστε εδώ) οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να καταρτιστούν σε θέματα ασφαλείας και να λάβουν τις γνώσεις που οδηγούν στο επίσημο Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, με ξεχωριστή εξέταση που διενεργείται από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ.
Εγγραφές: καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής σε Σεμινάριο ΕΦΕΤ