Έναρξη: Ιούνιος 2020 | Διάρκεια: 135 ώρες | 5 μήνες
Πιστοποιητικό ΚΔΜΒ Etoile by Les Chefs | Δίγλωση συστατική επιστολή

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hotel Management – Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων της Etoile είναι ένα πυκνό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης  που απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να απασχοληθούν με αξιώσεις στο χώρο της φιλοξενίας (ιδιοκτήτες, προϊσταμένους τμημάτων, εργαζομένους, σπουδαστές, ανέργους) και έχουν στόχο ανώτερες διοικητικές θέσεις ή επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά, αλλά δεν κατέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συνολική εικόνα των τμημάτων, ή δε διαθέτουν το απαραίτητο πρακτικό υπόβαθρο στα συγκεκριμένα πεδία Διοίκησης.

Καλύπτει το σύνολο των μαθησιακών απαιτήσεων του σύγχρονου hotel manager και απευθύνεται σε ανερχόμενους ή νεοεισερχόμενους του χώρου κάθε μορφωτικού επιπέδου, καθώς και σε ανέργους, που επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα στην τουριστική διοίκηση.

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ETOILE
 

1. Πιστοποίηση της Etoile από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies Recognition of Quality).

2. Τα Προγράμματα της ETOILE ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από την ACTA, τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (κατά το  Πρότυπο Quality Training Label –Certification no-010-026).

3. Η ETOILE αποτελεί Αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ2 από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) από το 2011.

 

Μπορείς να συμπληρώσεις την παρακάτω φόρμα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πιστοποιημένο πρόγραμμα Hotel Management – Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων» και να λάβεις στο email σου το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος