Έναρξη: Ιανουάριος 2019 | Διάρκεια: 135 ώρες | 5 μήνες
Πιστοποιητικό ΚΔΜΒ Etoile by Les Chefs | Δίγλωση συστατική επιστολή

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hotel Management – Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων της Etoile  είναι ένα πυκνό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης  που απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να απασχοληθούν με αξιώσεις στο χώρο της φιλοξενίας (ιδιοκτήτες, προϊσταμένους τμημάτων, εργαζομένους, σπουδαστές, ανέργους) και έχουν στόχο ανώτερες διοικητικές θέσεις ή επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά, αλλά δεν κατέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συνολική εικόνα των τμημάτων, ή δε διαθέτουν το απαραίτητο πρακτικό υπόβαθρο στα συγκεκριμένα πεδία Διοίκησης.

Καλύπτει το σύνολο των μαθησιακών απαιτήσεων του σύγχρονου hotel manager και απευθύνεται σε ανερχόμενους ή νεοεισερχόμενους του χώρου κάθε μορφωτικού επιπέδου, καθώς και σε ανέργους, που επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα στην τουριστική διοίκηση.


Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί: short course Hotel Management 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ETOILE
Πιστοποίηση της Etoile από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies Recognition of Quality) – under final approval
Τα Προγράμματα της ETOILE ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από την ACTA, τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. (κατά το  Πρότυπο Quality Training Label –Certification no-010-026).
Η ETOILE αποτελεί Αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ2 από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) από το 2011.

Μπορείς να συμπληρώσεις την παρακάτω φόρμα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πιστοποιημένο πρόγραμμα Hotel Management – Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων» και να λάβεις στο email σου το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος