Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκμάθησης Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιίας - ACTA

Η αρτοζαχαροπλαστική είναι η κατεξοχήν δημιουργική δραστηριότητα στην ισχυρότατη Βιομηχανία του επισιτισμού. Επίσης, ο κλάδος του τουρισμού, στην ομπρέλα του οποίου αυτή εντάσσεται στην Ελλάδα, αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες απασχόλησης. Το μεικτό Πρόγραμμα Βοηθός Ζαχαροπλάστη- Βοηθός Αρτοποιού του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Etoile  είναι ένα πυκνό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που οδηγεί κατόπιν εξετάσεων σε πιστοποιημένο, αναγνωρισμένο δίπλωμα σε αυτό τον κρίσιμο κλάδο της βιομηχανίας του επισιτισμού και τουρισμού. Απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να απασχοληθούν σοβαρά στο χώρο του Ζαχαροπλαστείου, του μοντέρνου Αρτοποιείου  και του ξενοδοχειακού Ζαχαροπλαστείου, αλλά και τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να έχουν εικόνα του συγκεκριμένου τμήματος της επιχείρησής τους, αλλά δεν γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές και την συνολική εικόνα του τμήματος, και δε διαθέτουν το απαραίτητο πρακτικό υπόβαθρο. Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής γνώσης τους ύστερα από εξετάσεις.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ απευθύνεται σε:

– Απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου ή ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για εξειδίκευση και γρήγορη ένταξη στην αγορά.

– Φοιτητές / Σπουδαστές ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, συναφών κλάδων για ενίσχυση του βιογραφικού τους.

– Επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

– Επαγγελματίες που θέλουν να προετοιμαστούν ταυτόχρονα για τις εξετάσεις πιστοποίησης Βοηθού Ζαχαροπλάστη και Βοηθού Αρτοποιού του ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ACTA).

– Εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία ή να ακολουθήσουν ένα 2ο επάγγελμα.

– Άνεργους, για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

– Ενήλικες, για επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη.

Αντικείμενο ειδικότητας

Τα μαθήματα είναι απολύτως πρακτικά και ακολουθούν ένα σύγχρονο περιεχόμενο εκπαιδευτικής ύλης που καλύπτει τις απαιτούμενες σύγχρονες επαγγελματικές προδιαγραφές. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 μηνη. Οι ώρες & ημέρες παρακολούθησης είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους.

Διάρκεια Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  4 μήνες (16 εβδομάδες), 140 ώρες, 32 συναντήσεις συνολικά, 2 συναντήσεις εβδομαδιαίως (16.00-21.00 και 17.00-21.00), Ημέρες: Τρίτη, Πέμπτη  (υπό προσαρμογή σε περίπτωση αργιών).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με το πρόγραμμα αυτό, οι επιμορφούμενοι:

 • θα γνωρίσουν όλες τις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες και παρασκευές που οφείλει να κατέχει ένας σύγχρονος επαγγελματίας της κουζίνας.
 • θα μάθουν εμπράκτως να τις παρασκευάζουν οι ίδιοι.
 • θα  ενημερωθούν για όλες τις βασικές παρασκευές που χρησιμοποιούνται στις διετείς επαγγελματικές σπουδές, αλλά και ορισμένες σύγχρονες τάσεις σε συνταγές, προϊόντα, λύσεις catering κλπ.
Τι παραπάνω προσφέρει η Etoile

Η εκπαίδευση  είναι αυστηρά εφαρμοσμένη και εντατική.  Σε αντίθεση με άλλες εκπαιδεύσεις του είδους, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρασκευάζουν όλες τις συνταγές. Δεν πρόκειται για απλή παρουσίαση από τον εκπαιδευτή, αλλά συνεχή, πάνω στη δουλειά (hands on) ατομική εκμάθηση σε ολιγομελή τμήματα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Οι σπουδαστές υποστηρίζονται από το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας  και ειδικό σύμβουλο κατάρτισης, που παρακολουθεί και ενισχύει την επαγγελματική τους εξέλιξη με επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συγγραφή βιογραφικού και δικτύωση με την αγορά εργασίας. Η υποστήριξη των μαθητών & αποφοίτων των προγραμμάτων παρέχεται από επαγγελματίες σεφ  και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.

Η ETOILE ΠΑΡΕΧΕΙ:

 • Πρακτικά Εργαστήρια.
 • Μικρή αναλογία μαθητών-καθηγητή. Εταιρικό όραμά μας η προσέγγιση Σχολής Boutique.
 • Ολοκληρωμένη επιμόρφωση για όλα τα αντικείμενα των επαγγελματικών περιγραμμάτων.
 • Καταξιωμένους επαγγελματίες και ταυτόχρονα ικανούς εκπαιδευτές.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων, αποκλειστικά σε τομείς αιχμής τουρισμού και επισιτισμού.
 • Συνεργασίες για συνέχιση σπουδών και Εργασία εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Καθοδήγηση (tutorials) στις σπουδές.
 • αποστολή βιογραφικού από το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Διασύνδεσης της Σχολής στους συνεργαζόμενους Ομίλους του δικτύου μας, με εγγύηση Etoile.
 • Ανάπτυξη και ικανοτήτων & δεξιοτήτων επαγγελματισμού.
 • Υπερσύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον και εγκαταστάσεις.
 • Συναρπαστικά και διαδραστικά μαθήματα και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Οι  επαρκείς απόφοιτοι  θα λαμβάνουν συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα/ες εκπαιδευτή/ες.
 • Βεβαίωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Etoile.
 • Κατόπιν εξετάσεων, πιστοποιήσεις από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ACTA) για τα Προγράμματα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.
 • Πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies Recognition of Quality) (υπό τελική έγκριση φακέλου).
 • Οι Βεβαιώσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου Etoile και οι Πιστοποιήσεις ΑCTA είναι δίγλωσσες για όσους επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Για τα μαθήματα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής συμπεριλαμβάνονται ποδιά, πακέτο σημειώσεων και βιβλίο, χρήση  εργαστηριακών αιθουσών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού (εργαλεία και συσκευές όπου απαιτείται) καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμων-πρώτων υλών (όπου  απαιτείται για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Πιστοποιήσεις

1. Πιστοποίηση της Etoile από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies Recognition of Quality).


2. Τα Προγράμματα της ETOILE ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από την ACTA, τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.


3. Η ETOILE αποτελεί Αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ2 από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) από το 2011.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείς να εκδηλώσεις ενδιαφέρον για συμμετοχή στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκμάθησης Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιίας – ACTA» συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος