Από την εγγραφή μέχρι το Κρατικό Δίπλωμα, οι σπουδές στην Etoile οδηγούν σε ένα ισχυρό βιογραφικό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στην Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόκτηση Κρατικού Διπλώματος από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας είναι το κλειδί για τη διεκδίκηση θέσης σε κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές τρίτες χώρες. Παιδικοί σταθμοί, Νοσοκομεία, Εθνικά Γραφεία Τουρισμού και χιλιάδες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη γίνονται προσβάσιμοι με το Κρατικό Δίπλωμα.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98) και οι κάτοχοί του δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01), μοριοδοτούμενοι με 150 μονάδες (Αρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Επιπλέον οι απόφοιτοι της Etoile εξοπλίζονται με:

•  ΒΕΚ – Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.ΙΕΚ Etoile by Les Chefs θεωρημένη από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας

•  Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Επαγγελματικών Σεμιναρίων καθετοποιημένης γνώσης Etoile

•  Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης

•  Συστατική Επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή και προσωπικό σύμβουλο Europass