ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ETOILE 2021

Το I.ΙΕΚ Etoile, ο Εξειδικευμένος Εκπαιδευτικός Όμιλος στη Γαστρονομία και τις Ξενοδοχειακές Σπουδές, ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων Υποτροφιών για τη διετή σπουδαστική περίοδο 2021 – 2023.

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή έξι (6) υποτροφιών σπουδών επιπέδου ΙΙΕΚ αξίας 20.000 ευρώ.

Η Etoile by Les Chefs δεσμεύεται να καλύψει το συνολικό ύψος των διδάκτρων μονοετούς φοίτησης στις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) – 2 υποτροφίες,
  • Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής (Pastry Chef) – 2 υποτροφίες και
  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – 2 υποτροφίες

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο ειδικότητα.

Σε περίπτωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε παραπάνω από μία Ειδικότητες, η επιτροπή της Etoile και μόνο θα αποφασίσει σε ποια ειδικότητα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 07/07/2021 έως και τις 11/08/2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.


 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί δίπλωμα μετά-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6), είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98) και οι κάτοχοί του δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01), μοριοδοτούμενοι με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Πιο σημαντικά, οι απόφοιτοι του Ι.ΙΕΚ Etoile χαίρουν της εκτίμησης και αναγνώρισης του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ι.ΙΕΚ Etoile είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος (άδεια λειτουργίας 120868/ΙΑ ΦΕΚ 2279 ΤΕΥΧΟΣ Β 12 Σεπτεμβρίου 2013) και απόλυτα ισότιμο ως προς τα Δημόσια ΙΕΚ. Ως εκ τούτου, οι άρρενες στρατεύσιμοι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ Etoile δικαιούνται αναβολής στρατεύσεως, ενώ διατηρούν και το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν.